Stikkord: ‘filmverklighet’

5. February 2010

en filmkonstnärlig avsiktsförklaring

som historieberättare har man ett ansvar. man har ett ansvar att ta sig själv på allvar. allvaret, i sin tur, är den yttersta formen …